thumbnail สวัสดี,

Tavşanlı Linyitspor

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 M. Alper ไม่ระบุ 18
 O. Buldu ผู้รักษาประตู 22
 H. Demir กองหลัง 35
 K. Yildirim กองหลัง 18
 O. Özdemir กองหลัง 21
 U. Yalçın กองหลัง 32
 H. Yasar กองหลัง 32
 A. Yakak กองหลัง 37
 R. Ekti กองหลัง 27
 H. Akmaz กองหลัง 29
 O. Küçük กองกลาง 20
 B. Cetin กองกลาง 22
 A. Çelik กองกลาง 29
 A. Çulcuoğlu กองกลาง 22
 Y. Yıldırım กองกลาง 23
 K. Okyay กองกลาง 32
 M. Demiralp กองกลาง 22
 R. Uçak กองหน้า 19
 S. Sagat กองหน้า 34
ผู้จัดการทีม
 A. Erdinç