thumbnail สวัสดี,

Osmanlıspor

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 A. Türkaslan ผู้รักษาประตู 23
 H. Arikan ผู้รักษาประตู 35
 Ž. Karčemarskas ผู้รักษาประตู 34
 B. Ňinaj กองหลัง 23
 T. Kaçar กองหลัง 23
 M. Bayir กองหลัง 28
 N. Çürüksu กองหลัง 32
 A. Maxsø กองหลัง 23
 K. Altinay กองหลัง 25
 Tiago Pinto กองหลัง 29
 ว. โปรชาซก้า กองหลัง 33
 A. Karaer กองหลัง 29
 เอ. วซาเจวิค กองหลัง 31
 R. Yuksel กองหลัง 19
 B. Ağaoğlu กองกลาง 18
 H. Kiliç กองกลาง 25
 พี. ซาเดเกียน กองกลาง 25
 Luiz Carlos กองกลาง 32
 M. Çağıran กองกลาง 24
 O. Hurmacı กองกลาง 30
 S. Gürler กองกลาง 26
 โจซู กองกลาง 27
 M. Güven กองกลาง 30
 R. Lawal กองกลาง 27
 A. Regattin กองกลาง 26
 S. Kaya กองหน้า 18
 A. Umar กองหน้า 22
 ซ. ชิกาเลสชี กองหน้า 27
 S. Doukara กองหน้า 25
ผู้จัดการทีม
 İ. Buz