thumbnail สวัสดี,

Orduspor

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 K. Kars ผู้รักษาประตู 22
 M. Elik ผู้รักษาประตู 21
 E. Ceylan ผู้รักษาประตู 37
 A. Çaykıran กองหลัง 18
 O. Yılmaz กองหลัง 23
 M. Bayhan กองหลัง 20
 A. Aksu กองหลัง 20
 A. Kilic กองหลัง 21
 F. Mizrak กองหลัง 21
 Y. Öztop กองหลัง 26
 O. Şensöz กองกลาง 19
 A. İnce กองกลาง 24
 A. Arslan กองกลาง 21
 S. Korkmaz กองกลาง 25
 E. Usta กองกลาง 20
 E. Sahin กองกลาง 21
 E. Köksal กองกลาง 22
 T. Yilmaz กองกลาง 20
 M. Senel กองกลาง 21
 B. Özsoy กองกลาง 23
 B. Ezgü กองกลาง 20
 Y. Simsek กองกลาง 22
 H. Kuday กองกลาง 30
 E. Gemici กองหน้า 23
 Ş. Işık กองหน้า 19
 M. Kurt กองหน้า 26
 T. Kenanoğlu กองหน้า 21
 A. Öztürk กองหน้า 21
 A. Kuru กองหน้า 35
ผู้จัดการทีม
 M. Altinay