thumbnail สวัสดี,

ซูดาน

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 Mohamed Moustapha ผู้รักษาประตู 0
 Akram El Hadi Salim ผู้รักษาประตู 28
 Mohamed Ibrahim ผู้รักษาประตู 0
 El Muez Mahgoub ผู้รักษาประตู 32
 Faris Abdalla Mamoun กองหลัง 21
 Ala'a Eldin Yousif กองหลัง 34
 Atif Khalid กองหลัง 0
 Abdul Latif Saeed กองหลัง 0
 Mohamed Safari กองหลัง 31
 Mazin Shams El Falah กองหลัง 0
 Saif Masawi กองหลัง 31
 Abuaagla Abdalla กองหลัง 22
 Hamza Dawood กองหลัง 0
 Athar El Tahir กองกลาง 19
 Bakri Bashir กองกลาง 0
 Mohamed Awad กองกลาง 0
 Zakaria Haydar กองกลาง 0
 Omar Amare กองกลาง 0
 Suhaib Ezzaldin กองกลาง 0
 Abo Agla Abdullah กองกลาง 0
 Ibrahim Mahjoub กองกลาง 0
 Abdellatif Boya กองกลาง 26
 Saeed Mustafa กองกลาง 30
 Mohamed Bashir กองกลาง 28
 Ramadan Agab กองกลาง 26
 Amir Kamal กองกลาง 23
 Nasr Eldin Omer กองกลาง 30
 Mojahid Faroug กองกลาง 0
 Mudather El Tahir กองหน้า 29
 Muhannad Tahir กองหน้า 31
 Bakri Al Madina กองหน้า 28
 Mohammed Koko กองหน้า 28
 Ramadan Alagab กองหน้า 29
ผู้จัดการทีม
 Hamdan Hamad