thumbnail สวัสดี,

คูราเซา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 R. Sumter ผู้รักษาประตู 28
 E. Room ผู้รักษาประตู 27
 Z. de la Paz ผู้รักษาประตู 21
 G. Justiana กองหลัง 25
 S. Carmelia กองหลัง 27
 J. Wall กองหลัง 24
 D. Lachman กองหลัง 26
 D. Mulder กองหลัง 31
 S. Martis กองหลัง 33
 R. Martina กองหลัง 26
 K. Agustien กองกลาง 29
 J. de Nooijer กองกลาง 24
 P. Merencia กองกลาง 22
 D. Cornet กองกลาง 27
 R. Bonevacia กองกลาง 24
 L. Hojer กองกลาง 28
 M. Maria กองกลาง 21
 F. Zschusschen กองหน้า 24
 G. van Kessel กองหน้า 23
 E. Hooi กองหน้า 24
 C. Vicento กองหน้า 25
 G. Fernandez กองหน้า 30
 R. Meulens กองหน้า 28
 Q. Martinus กองหน้า 25
 G. Nepomuceno กองหน้า 23
 G. Maria กองหน้า 24
ผู้จัดการทีม
 P. Kluivert