thumbnail สวัสดี,

กายอานา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ เกม
 D. Carter ผู้รักษาประตู 33 0 0 0 0 0 0
 A. Whyte ผู้รักษาประตู 19 0 0 0 0 0 0
 A. Clarke ผู้รักษาประตู 27 0 0 0 0 0 0
 M. Allick ผู้รักษาประตู 0 0 0 0 0 0 0
 M. Barrington กองหลัง 20 0 0 0 0 0 0
 J. Brown กองหลัง 22 0 0 0 0 0 0
 A. King กองหลัง 25 0 0 0 0 0 0
 J. Smith กองหลัง 27 0 0 0 0 0 0
 A. Butters กองหลัง 27 0 0 0 0 0 0
 C. Nelson กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 A. Ramsey กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 M. Briggs กองหลัง 24 0 0 0 0 0 0
 S. Austin กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 K. Camacho กองหลัง 26 0 0 0 0 0 0
 D. Whyte กองหลัง 0 0 0 0 0 0 0
 J. Junor กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 David Anthony กองกลาง 0 0 0 0 0 0 0
 V. Mills กองกลาง 27 0 0 0 0 0 0
 C. Nobrega กองกลาง 26 0 0 0 0 0 0
 W. Moore กองกลาง 31 0 0 0 0 0 0
 P. Schultz กองกลาง 21 0 0 0 0 0 0
 S. Cox กองกลาง 25 0 0 0 0 0 0
 C. Nurse กองกลาง 31 0 0 0 0 0 0
 R. Shakes กองกลาง 31 0 0 0 0 0 0
 E. Alleyne กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 T. Bobb กองกลาง 22 0 0 0 0 0 0
 B. Beresford กองกลาง 23 0 0 0 0 0 0
 N. Danns กองกลาง 33 0 0 0 0 0 0
 D. Wilson กองหน้า 16 0 0 0 0 0 0
 K. Beaton กองหน้า 24 0 0 0 0 0 0
 S. Holder กองหน้า 24 0 0 0 0 0 0
 D. Jacobs กองหน้า 29 0 0 0 0 0 0
 E. Welshman กองหน้า 24 0 0 0 0 0 0
 K. Manning กองหน้า 29 0 0 0 0 0 0
ผู้จัดการทีม
 J. Shabazz