thumbnail สวัสดี,

กายอานา

นักเตะ สัญชาติ ตำแหน่ง อายุ
 Alex Murray ผู้รักษาประตู 24
 J. Cromwell ผู้รักษาประตู 20
 A. Martin ผู้รักษาประตู 0
 L. Pickett กองหลัง 29
 L. Charles กองหลัง 24
 J. Brown กองหลัง 23
 S. Austin กองหลัง 31
 Q. Adams กองหลัง 28
 T. Lythcott กองหลัง 27
 T. Joseph กองหลัง 31
 C. Nelson กองหลัง 25
 K. Jacobs กองกลาง 29
 D. Jacobs กองกลาง 30
 D. Lindie กองกลาง 0
 E. Alleyne กองกลาง 25
 T. Grant กองกลาง 34
 T. Bobb กองกลาง 23
 V. Mills กองกลาง 29
 D. Lanferman กองหน้า 0
 D. Peters กองหน้า 30
 D. Wilson กองหน้า 23
 G. Richardson กองหน้า 34
 D. Millington กองหน้า 33
 K. Mannings กองหน้า 31
ผู้จัดการทีม
 J. Shabazz