TMHS#011: YNWA!

ไทยมุงหรรษา ยังตามติดชีวิตหงส์แดง(เหมือนเคย) คราวนี้เป็นความในใจของกองหน้าหมายเลขหนึ่งคนปัจจุบันหมายเหตุ: เนื้อหาทั้งหมดใน โกล.คอม ประเทศไทยมีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้คัดลอกรูปภาพรวมถึงข้อความทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งใน เว็บไซต์ไปใช้โดยไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หากต้องการแบ่งปันเนื้อหาในโกล.คอม กรุณาใช้ลิงค์ในการแบ่งปัน