เรื่องเด่น

คณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งยืนยัน การเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลฯ 17 ตุลาคมนี้ โปร่งใส และไม่มีสวมสิทธิ์เลือกตั้ง เพราะทุกขั้นตอนตรวจสอบอย่างละเอียด