Joe Iceberg#002 เพอร์ซีที่รัก

คุณ Joe Iceberg จาก 'เต็มข้อ' กลับมาเป็นรอบที่สอง คราวนี้มาว่ากลอนกันให้สมกับสไตล์ไทยๆ แบบ Goal.com/th