โกล.คอม - หน้าหลัก

thumbnail สวัสดี,
ปิด x
  • ประเทศหลัก
  • ประเทศอื่นๆ
Select Date:
Turn Auto Update:
El Salvador - Primera Division (SLV)
อัพเดตล่าสุด confirmed
ผู้เล่นตัวจริง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
0 José Luis González Najarro ผู้รักษาประตู
0 Glaúber กองหลัง
0 J. Bernal กองหลัง
0 J. Umaña กองหลัง
0 Luis Alejandro Vásquez García กองหลัง
0 Ronald Alexander Pimentel กองกลาง
0 J. Lazo กองกลาง
0 Moisés Cruz กองกลาง
0 Mario Armando Deras Salazar กองหน้า
0 J. Mejía กองหน้า
0 Daniel Paulo กองหน้า
ตัวสำรอง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
0 H. Avalos กองหลัง
0 Ó. Jiménez กองกลาง
0 Iván Barahona กองกลาง
ผู้เล่นตัวจริง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
24 Fidel Eduardo Mondragón Palomo ผู้รักษาประตู
2 M. Molina กองหลัง
5 Ernesto Noel Aquino Pérez กองหลัง
15 Alfredo Alberto Pacheco กองหลัง
0 J. Martínez กองกลาง
12 C. Sánchez กองกลาง
0 R. Sánchez กองกลาง
0 J. Ramírez กองหน้า
0 P. Suárez กองหน้า
22 N. Muñoz กองหน้า
0 E. Mezquita กองหน้า
ตัวสำรอง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
0 E. Quintanilla กองหน้า
0 Marvin Monterrosa กองกลาง
20 O. Mejía กองหลัง
El Salvador - Primera Division (SLV)
อัพเดตล่าสุด confirmed
ผู้เล่นตัวจริง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
0 J. Deras ผู้รักษาประตู
0 E. Carranza กองหลัง
0 Juan Orellana กองหลัง
0 C. Esnal กองหลัง
0 Ó. Cerén กองกลาง
0 R. Ramos กองกลาง
0 J. Salamanca กองกลาง
0 D. Cerén กองกลาง
0 J. Rodríguez กองกลาง
0 Juan Carlos Reyes Braun กองกลาง
0 Maximiliano Villegas กองกลาง
ตัวสำรอง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
0 J. Portillo กองหน้า
0 I. Valdéz กองหน้า
ผู้เล่นตัวจริง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
22 B. Villalobos ผู้รักษาประตู
6 José Mardoqueo Henríquez กองหลัง
13 D. Umanzor กองหลัง
23 L. Anaya กองหลัง
5 Isaac Nehemías Zelaya Saravia กองหลัง
6 O. Romero กองกลาง
15 R. Torres กองกลาง
18 H. Romero กองหลัง
24 D. Bonilla กองกลาง
0 J. Gutiérrez กองหน้า
19 I. Santos กองหน้า
ตัวสำรอง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
21 W. Soto กองหน้า
7 Irving Arnulfo Flores กองกลาง
0 H. Velásquez กองกลาง
El Salvador - Primera Division (SLV)
อัพเดตล่าสุด confirmed
ผู้เล่นตัวจริง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
1 Juan Jose Gomez ผู้รักษาประตู
0 J. Castro กองหลัง
0 Ramiro Ernesto Carballo Henríquez กองหลัง
0 A. Reyes กองหลัง
0 M. Solis กองหลัง
0 A. Duarte กองกลาง
0 J. Serrano กองกลาง
0 C. Vásquez กองหน้า
21 R. Orellana กองหน้า
0 I. Castro กองกลาง
0 G. López กองกลาง
ตัวสำรอง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
0 W. Reyes กองกลาง
0 J. Rodríguez กองหน้า
0 Eder Osvaldo Renderos กองกลาง
ผู้เล่นตัวจริง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
0 D. Carrillo ผู้รักษาประตู
0 P. Reyes กองหลัง
0 J. Alfaro กองหลัง
0 I. Mancia กองหลัง
0 O. Portillo กองกลาง
0 R. Castaneda กองกลาง
7 W. Maldonado กองกลาง
0 K. Santamaría กองกลาง
10 F. Medrano กองกลาง
0 R. Acosta กองหน้า
0 R. González กองหน้า
ตัวสำรอง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
0 E. Umaña กองกลาง
21 Óscar Ulloa กองหน้า
0 F. Alfaro กองกลาง
El Salvador - Primera Division (SLV)
อัพเดตล่าสุด confirmed
ผู้เล่นตัวจริง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
0 Dagoberto Portillo ผู้รักษาประตู
0 X. García กองหลัง
3 M. Quintanilla กองหลัง
14 Jorge Elenilson Sanchez กองหลัง
0 Cristian Portillo กองหลัง
0 L. Hernández กองหลัง
0 A. Alfaro กองกลาง
0 M. Martínez กองกลาง
0 H. Salazar กองกลาง
0 Anel Alejandro Canales กองหน้า
0 C. Ayala กองหน้า
ตัวสำรอง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
0 J. Owusu กองหน้า
4 C. Monteagudo กองกลาง
0 E. Guardado กองหน้า
ผู้เล่นตัวจริง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
1 M. Montes ผู้รักษาประตู
4 C. Arévalo กองหลัง
0 J. Barrios กองหลัง
0 R. Martínez กองหลัง
7 C. Castillo กองกลาง
15 D. Torres กองกลาง
14 H. Sosa กองกลาง
16 J. García กองกลาง
0 Rudy Carlos Batres Valencia กองกลาง
11 Nelson Bonilla กองหน้า
0 R. Zelaya กองหน้า
ตัวสำรอง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
9 Sean Peter Roy Fraser กองหน้า
0 E. Véliz กองกลาง
13 E. Rivas กองกลาง
El Salvador - Primera Division (SLV)
อัพเดตล่าสุด confirmed
ผู้เล่นตัวจริง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
0 Javier Gómez ผู้รักษาประตู
0 Daniel Gustavo Rui กองหลัง
0 Zelbin Bonifacio Zepeda กองหลัง
0 F. García กองหลัง
0 Erick Alberto Molina กองหลัง
0 M. Martínez กองหลัง
0 V. Merino กองกลาง
0 A. Parada กองกลาง
0 Garrick Arthar-Ashe Gordon กองหน้า
0 Cristiam Alí Gil Mosquera กองหน้า
0 Hugo Montes กองกลาง
ตัวสำรอง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
0 E. Benítez กองกลาง
0 C. Larios กองหน้า
0 J. Lemus กองหลัง
ผู้เล่นตัวจริง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
1 L. Contreras ผู้รักษาประตู
4 R. Flores กองหลัง
6 Miguel Granadino กองหลัง
13 Juan Carlos Moscoso กองกลาง
20 A. Mendoza กองหลัง
22 C. Carrillo กองหลัง
5 N. Renderos กองหลัง
15 A. Larín กองหลัง
19 G. Mayén กองกลาง
9 Alejandro De la Cruz Bentos กองหน้า
0 M. Abadía กองหน้า
ตัวสำรอง
หมายเลขเสื้อ ชื่อ ตำแหน่ง
0 Emerson Reis กองหน้า
16 J. Águila กองหน้า
0 E. Sánchez กองกลาง