20 กันยายน ค.ศ. 2012
competitio flag
UEFA Europa League