Rapport: Directie Heerenveen moet weg

De directie van sc Heerenveen moet weg. Lense Koopmans en Jos Vaessen kwamen tot die conclusie na een onderzoek naar de gang van zaken binnen de Friese club.
Koopmans en Vaessen presenteerden vrijdag de resultaten van het onderzoek. De uitkomsten hiervan zijn bindend. Het onderzoek wijst uit dat de onrust binnen de club is ontstaan door de directie en de raad van commissarissen. "Deze manier van handelen is buitengewoon onelegant en rvc-onwaardig", zei Vaessen.

"Onder voormalig voorzitter Riemer van der Velde was er sprake van een behoedzaam financieel beleid. De periode daarna, onder leiding van Jan van Erve, Henk Hoekstra en Yme Kuiper noemen we periode van te hoge ambities", aldus Vaessen volgens Voetbal International. De onrust bleek ook financiële gevolgen te hebben.

Vertrekken
Het vertrek van directeuren kostte sinds 2010 negen ton. Aan trainers werd in die periode vier ton betaald. De op 21 mei vertrokken directievoorzitter Robert Veenstra werd niet gespaard. "Het inschakelen van Hofman Bedrijfsrecherche zegt veel over de verhoudingen tussen Veenstra en het personeel", vertelde Vaessen.

"Er heerste een sfeer van angst en intimidatie", aldus Vaessen. Behalve Veenstra moeten na de uitkomst van het onderzoek, dat begin juni werd gestart en waarbij onder meer Marco van Basten is gehoord, ook technisch directeur Johan Hansma (oud-speler sc Heerenveen) en commercieel directeur Joost Steppé het veld ruimen.