thumbnail Hallo,

De coaches in het betaald voetbal zijn een nieuwe CAO overeengekomen met de Nederlandse Federatie Betaald Voetbal Organisaties.

De belangenvereniging CBV (Coaches Betaald Voetbal) zien veel verbeterd worden in de nieuwe arbeidsovereenkomst. Zo zijn er betere regelingen omtrent verhuizen en vakantiegeld. En er is honderd procent doorbetaling bij ziekte de eerste twee jaar. De nieuwe CAO loopt van 1 juli 2013 tot 30 juni 2016.

"De wijze waarop de onderhandelingen hebben plaatsgevonden, bevestigt onze goede en professionele verstandhouding met de CBV", laat de FBO weten in een persverklaring.

"De CBV heeft open gestaan voor onze argumenten om in deze onzekere en lastige financiële tijden daar waar mogelijk pas op de plaats te maken. De aanpassing van de regeling omtrent het vakantiegeld is hier een treffend voorbeeld van."

Ook de CBV zelf was positief. "Voor ons is de aanpassing van de regeling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, mede gezien de ervaringen op dit gebied in de afgelopen jaren, een belangrijk punt in de onderhandelingen geweest. Hierdoor zijn de trainers/coaches nu ook, in geval van langdurige ziekte, verzekerd van een gelijkwaardig inkomen."