KNVB wil nieuw gesprek over handvest

Het 'Handvest betaald voetbal' heeft nog niet het juiste effect gesorteerd. De KNVB wil het nieuwe beleid toelichten tegenover belangenorganisaties.
Onvrede vanuit de voetbalwereld (Marco van Basten trok de vergelijking met zaalvoetbal en zowel AZ als PSV liet zich kritisch uit over de strikte naleving van de regels) noopt de KNVB tot actie. Binnenkort zal een nieuw gesprek plaatsvinden.

"Directe aanleiding hiervoor zijn de signalen waaruit blijkt dat verschillende leden van deze belangenorganisaties zich klaarblijkelijk niet helemaal kunnen vinden dan wel het niet eens zijn met de gemaakte afspraken", verklaart de voetbalbond haar besluit in een officieel statement.

Gijs de Jong, manager competitiezaken bij de KNVB, wijst op de beperkte strekking van het onlangs in de leven geroepen handvest. "De discussie is totaal afgeweken van het oorspronkelijke doel: het creëren van meer respect. Kaarten worden in twijfel getrokken en de prestaties van onze arbiters staan ter discussie."

"Laat één ding helder zijn: de regels zijn onveranderd gebleven", aldus De Jong. "Wat voorheen een overtreding was, is nog steeds een overtreding. Daar wordt absoluut niet anders mee omgegaan. Helaas is dit niet bij iedereen bekend. Het handvest ziet enkel toe op commentaar op de leiding en het vervullen van de voorbeeldfunctie. Bestaande richtlijnen die nu stringenter nageleefd moeten worden. Hier waren we het in december met z'n allen over eens. We hebben dan ook een collectieve verantwoordelijkheid."