"Dit geeft Nesu nieuwe energie"

Het nieuws dat Mihai Nesu met behulp van een speciale machine weer kan staan, heeft voor vreugde gezorgd bij zijn club FC Utrecht.
Nesu werkt sinds kort in Californië aan zijn herstel na het oplopen van een dwarslaesie vorig jaar tijdens een training. "Dat hij nu weer heeft gestaan, is mentaal enorm belangrijk voor Mihai", weet clubarts Frank van Hellemondt in De Telegraaf. "Dit geeft hem nieuwe energie."

"Na een jaar revalideren in Nederland, was het sowieso goed voor Mihai om aan iets nieuws te beginnen. Het is bekend van sporters, dat ze in de revalidatie veel doorzettingsvermogen tonen. Maar daar moet je ook wel weer realistisch in zijn. Als er echt veel beschadigd is, dan kun je een wil hebben die tot de hemel reikt, maar je bent er van afhankelijk of herstel fysiek mogelijk is. Laten we hopen dat hij in Amerika vooruitgang kan boeken."

Nesu zal nog een tijdje in Californië verblijven, aldus Van Hellemondt. "In eerste instantie werkt Mihai een traject af van drie maanden, waarin gekeken wordt of er met deze intensieve manier van behandelen - vijf uur per dag - progressie kan worden geboekt. Als die progressie er is, dan kan de therapie worden uitgebreid tot een jaar. Als er onvoldoende progressie is, wordt de therapie afgebroken. Je kunt deze manier van therapie zien als een 'ultimum remedium'."