thumbnail 안녕하세요,

Orduspor

선수 국적 포지션 나이
 S. Ozkan 불분명 29
 A. Seker 골키퍼 28
 K. Kars 골키퍼 19
 F. Odabaşı 골키퍼 31
 V. Fomichev 골키퍼 26
 A. Saglam 수비수 29
 M. Nalbantoglu 수비수 30
 I. Karayigit 수비수 29
 B. Akdereli 수비수 20
 E. Öztürk 수비수 21
 R. Kurt 수비수 24
 F. Bayar 수비수 32
 U. Bayraktar 수비수 28
 E. Sekman 수비수 30
 소로 수비수 28
 V. Koçaloğlu 수비수 35
 E. Pekdemir 미드필더 22
 M. Kaya 미드필더 30
 G. Landel 미드필더 24
 H. Uçuncu 미드필더 33
 M. Torun 미드필더 20
 E. Özen 미드필더 31
 B. Özsoy 미드필더 20
 H. Kuday 미드필더 27
 B. Türkgüler 미드필더 30
 S. Sefercik 미드필더 30
 M. Kefeli 미드필더 26
 A. İnce 미드필더 21
 Z. Alkurt 미드필더 23
 A.이오니 공격수 25
 Ö. Erdem 공격수 18
 B. Türkmen 공격수 20
 E. Aygün 공격수 29
 B. Subašić 공격수 32
 C. Dilaver 공격수 21
 D. Boztepe 공격수 20
 B. Demireğen 공격수 21
감독
 H. Özkara