thumbnail 안녕하세요,

Jiangsu Sainty

선수 국적 포지션 나이
 Wen Zhixiang 골키퍼 21
 Jiang Hao 골키퍼 24
 Deng Xiaofei 골키퍼 31
 Guan Zhen 골키퍼 29
 Yang Xiaotian 수비수 24
 Ji Xiang 수비수 24
 Li Haoran 수비수 22
 Li Ang 수비수 20
 Wang Xijie 수비수 20
 Zhou Yun 수비수 23
 Miao Ming 수비수 24
 윤신영 수비수 27
 Eleílson 수비수 29
 Ren Hang 수비수 25
 린 지안예 수비수 27
 Xu Youzhi 수비수 24
 Ai Zhibo 수비수 31
 Lu Bofei 미드필더 35
 Zhang Xinlin 미드필더 22
 Tao Yuan 미드필더 21
 양 하오 미드필더 31
 Du Yunjie 미드필더 19
 Cao Kang 미드필더 21
 Zhang Xiaobin 미드필더 20
 Zhang Jiabei 미드필더 21
 Yin Lu 미드필더 25
 Li Zhi 미드필더 31
 로다 안타르 미드필더 33
 Deng Zhuoxiang 미드필더 25
 우 시 미드필더 25
 Teng Shuai 공격수 21
 Qu Cheng 공격수 25
 선 커 공격수 25
 Elias 공격수 27
 E. Toloza 공격수 30
 Zhang Wei 공격수 21
감독
 Gao Hongbo