thumbnail 안녕하세요,

Jiangsu Sainty

선수 국적 포지션 나이
 Li Shizhou 불분명 0
 Wen Zhixiang 골키퍼 21
 Guan Zhen 골키퍼 29
 Deng Xiaofei 골키퍼 31
 Jiang Hao 골키퍼 24
 윤신영 수비수 27
 Ji Xiang 수비수 24
 Li Ang 수비수 21
 Miao Ming 수비수 24
 Zhou Yun 수비수 23
 Yang Xiaotian 수비수 24
 Xu Youzhi 수비수 25
 Ren Hang 수비수 25
 린 지안예 수비수 27
 Wang Xijie 수비수 20
 Ai Zhibo 수비수 32
 Li Haoran 수비수 23
 Eleílson 수비수 29
 Cao Kang 미드필더 21
 Tao Yuan 미드필더 21
 Du Yunjie 미드필더 19
 Zhang Xiaobin 미드필더 21
 Zhang Xinlin 미드필더 22
 우 시 미드필더 25
 Zhang Jiabei 미드필더 21
 Lu Bofei 미드필더 35
 양 하오 미드필더 31
 Deng Zhuoxiang 미드필더 26
 Li Zhi 미드필더 31
 Yin Lu 미드필더 25
 로다 안타르 미드필더 34
 Qu Cheng 공격수 25
 Teng Shuai 공격수 21
 Elias 공격수 27
 Zhang Wei 공격수 21
 선 커 공격수 25
 E. Toloza 공격수 30
감독
 Gao Hongbo