thumbnail 안녕하세요,

Guangzhou Evergrande

선수 국적 포지션 나이 출전
 1 Fang Jingqi 골키퍼 21 0 0 0 0 0 0
 0 Xu Guangliao 골키퍼 19 0 0 0 0 0 0
 22 Li Shuai 골키퍼 32 0 0 0 0 0 0
 19 정 청 골키퍼 27 10 0 0 1 0 0
 3 Mei Fang 수비수 24 5 0 0 1 0 0
 5 장 린펑 수비수 25 9 0 2 1 0 1
 35 Li Xuepeng 수비수 26 1 0 0 0 0 0
 2 Liao Lisheng 수비수 21 9 1 3 2 0 0
 20 Yang Xin 수비수 0 0 0 0 0 0 0
 32 선 시양 수비수 32 10 0 1 0 0 0
 24 Liu Haidong 수비수 0 0 0 0 0 0 0
 33 롱 하오 수비수 27 7 0 0 1 0 0
 28 영권 김 수비수 24 9 0 0 3 0 0
 6 펑샤오팅 수비수 29 9 0 1 1 0 0
 31 Luo Jiacheng 미드필더 0 0 0 0 0 0 0
 21 Peng Xinli 미드필더 23 1 0 0 0 0 0
 10 정 쯔 미드필더 34 8 0 0 3 0 0
 34 Hu Weiwei 미드필더 20 0 0 0 0 0 0
 0 Hu Yangyang 미드필더 0 0 0 0 0 0 0
 25 Gan Tiancheng 미드필더 0 0 0 0 0 0 0
 16 황보원 미드필더 27 10 1 1 0 0 0
 0 Wen Haojun 미드필더 0 0 0 0 0 0 0
 0 Wang Junhui 미드필더 0 0 0 0 0 0 0
 26 유 한차오 미드필더 27 2 0 0 0 0 0
 17 리우 지안 미드필더 30 2 0 0 0 0 0
 12 Zheng Long 미드필더 26 0 0 0 0 0 0
 37 자오 슈리 미드필더 28 6 0 0 0 0 0
 9 Elkeson 미드필더 25 10 6 0 1 0 0
 0 Renê Júnior 미드필더 25 0 0 0 0 0 0
 7 Feng Junyan 미드필더 30 2 0 0 0 0 0
 40 Hu Bowen 미드필더 20 0 0 0 0 0 0
 39 Tan Jiajun 미드필더 20 0 0 0 0 0 0
 23 디아만티 공격수 31 9 4 3 2 0 0
 18 Dong Xuesheng 공격수 25 1 0 0 0 0 0
 38 질라르디노 공격수 32 2 0 1 0 0 0
 29 가오 린 공격수 28 8 3 2 2 0 1
감독
 리피