thumbnail 안녕하세요,

볼루스포르

선수 국적 포지션 나이
 K. Kahvecioğlu 골키퍼 19
 E. Yokuşlu 골키퍼 24
 M. Ağa 골키퍼 22
 S. Şahin 골키퍼 34
 H. Hatipoglu 수비수 26
 A. Alkasi 수비수 31
 M. Işık 수비수 23
 C. Meraş 수비수 20
 F. Turan 수비수 22
 Luiz Henrique 수비수 33
 Ö. Özkaya 수비수 28
 E. Aydin 수비수 34
 E. Güler 수비수 20
 E. Kılınç 미드필더 21
 K. Aktas 미드필더 21
 B. Eraslan 미드필더 18
 F. Pamuk 미드필더 21
 O. Çimen 미드필더 20
 E. Yildirim 미드필더 19
 S. Sancak 미드필더 20
 B. Gülden 미드필더 22
 C. Bisi 미드필더 22
 A. Şahin 미드필더 30
 A. Jansen 미드필더 26
 P. Janda 미드필더 29
 K. Tokak 미드필더 26
 A. Karadag 미드필더 26
 E. Kahraman 미드필더 28
 E. Ofere 공격수 29
 S. Hernández 공격수 29
 Ö. Özcan 공격수 27
 쾨제 공격수 27
 조나단 레이스 공격수 26
 T. 리케츠 공격수 28
 Y. Gültekin 공격수 22
 A. Güleryüz 공격수 22
 H. Belle 공격수 27
 A. Fortes 공격수 21
 외즈 공격수 24
 O. Yavuz 공격수 21
감독
 F.테케