thumbnail 안녕하세요,

마니사스포르

선수 국적 포지션 나이
 Y. Akyürek 골키퍼 18
 E. Tuncel 골키퍼 29
 I. Sahmali 골키퍼 35
 D. Çörtlen 골키퍼 18
 A. Sayan 골키퍼 17
 S. Türkeri 수비수 27
 E. Erenler 수비수 23
 B. Neziroğluları 수비수 26
 E. Bulucu 수비수 28
 H. Tok 수비수 28
 Ü. Arslan 수비수 23
 A. Mete 수비수 19
 E. Öztürk 수비수 24
 N. Terliksiz 수비수 29
 아키올 수비수 27
 Y. Yilmaz 수비수 19
 N. Mikić 수비수 31
 부닥 수비수 26
 K. Aşnaz 미드필더 21
 Ö. Buğdayci 미드필더 19
 O. Sol 미드필더 23
 M. Sangare 미드필더 19
 K. Bağiş 미드필더 19
 G. Sazdağı 미드필더 22
 I. Odabaşı 미드필더 25
 M. Yüksel 미드필더 27
 U. Gündoğan 미드필더 26
 D. Dimov 미드필더 28
 B. Sebaihi 미드필더 24
 H. Turan 미드필더 24
 S. Yilmaz 미드필더 27
 A. Hamzaçebi 공격수 18
 C. Bakaki 공격수 20
 M. Karabatak 공격수 20
 B. Köse 공격수 26
 U. Pamuk 공격수 27
 M. Öztürk 공격수 24
 T. Karagülmez 공격수 27
 S. Perović 공격수 27
감독
 S. Karafirtinalar