thumbnail 안녕하세요,

가지안테프스포르

선수 국적 포지션 나이
 T. Gemici 골키퍼 20
 G. Değirmenci 골키퍼 27
 E. Ersu 골키퍼 22
 B. Yardımcı 수비수 24
 I. Keser 수비수 19
 Welinton 수비수 27
 E. Sume 수비수 33
 Ş. Can 수비수 33
 B. van Hintum 수비수 29
 M. Uyanik 수비수 18
 D. Kılıç 미드필더 20
 Z. Sinanoğlu 미드필더 22
 I. Günaslan 미드필더 19
 S. Yılmaz 미드필더 21
 Bruno Mota 미드필더 21
 M. Talşik 미드필더 20
 A. Koçaklı 미드필더 17
 E. Nefiz 미드필더 21
 S. 키슬리악 미드필더 29
 A. Kayalı 미드필더 25
 라르손 미드필더 29
 일디즈 미드필더 25
 I. Odabaşı 미드필더 25
 O. Cinar 미드필더 20
 푸칠라 미드필더 29
 E. Kangwa 공격수 23
 D. Angan 공격수 28
 İ. Parlak 공격수 29
감독
 İ. Kartal