thumbnail 안녕하세요,

Henan Jianye

선수 국적 포지션 나이
 Zhang Shui 불분명 21
 Zhou Yajun 골키퍼 29
 Dang Zhao 골키퍼 22
 Luo Zuqing 골키퍼 21
 Han Feng 골키퍼 30
 Qiao Wei 수비수 27
 Tan Wangsong 수비수 28
 Mirahmetjan Muzepper 수비수 23
 Han Chao 수비수 25
 Li Zhaonan 수비수 31
 Zhang Ke 수비수 29
 Lu Qiang 수비수 25
 이지남 수비수 29
 산코 수비수 31
 Tang Dechao 수비수 29
 Li Jianbin 수비수 25
 Gu Cao 수비수 26
 Yuan Ye 미드필더 20
 Wang Jia'nan 미드필더 21
 Yin Hongbo 미드필더 24
 Yang Kuo 미드필더 21
 Lu Feng 미드필더 32
 Zhong Jinbao 미드필더 19
 Lin Yuchen 미드필더 21
 Zhang Lu 미드필더 26
 Zhang Li 미드필더 24
 Huang Xiyang 미드필더 29
 Zhu Yifan 미드필더 26
 Li Lei 미드필더 22
 Xu Yang 미드필더 27
 He Bin 미드필더 31
 난두 하파엘 공격수 30
 Bi Jinhao 공격수 23
 R. 존슨 공격수 29
 Xiao Zhi 공격수 29
 Rafael Marques 공격수 31
감독
 Tang Yaodong