thumbnail 안녕하세요,

Dalian Aerbin

선수 국적 포지션 나이
 Zhang Zhenqiang 골키퍼 22
 Chen Junlin 골키퍼 22
 Zhang Chong 골키퍼 28
 Ai Di 수비수 24
 Yue Xin 수비수 20
 Shan Pengfei 수비수 22
 Wang Yaopeng 수비수 20
 Han Xuegeng 수비수 26
 N. Backman 수비수 27
 Zhu Xiaogang 미드필더 26
 Cui Ming'an 미드필더 21
 Wang Jinxian 미드필더 19
 Quan Heng 미드필더 26
 Jin Qiang 미드필더 22
 Sun Bo 미드필더 24
 Sun Guowen 미드필더 22
 Liu Yingchen 미드필더 22
 Lü Peng 미드필더 26
 Chen Tao 미드필더 30
 Duan Yunzi 미드필더 20
 Nan Yunqi 공격수 22
 Bruno Meneghel 공격수 28
 Zhao Xuebin 공격수 22