FC Arsenal Kyiv Notizie

Rosa

Giocatore POS
Sitalo POR
Ivanov POR
Gnatysh POR
Aksenov DIF
Zozulya DIF
Getman DIF
Kotelyukh DIF
Semenyuk CEN
Taghavi CEN
Matveev CEN
Bykovsky CEN
Giocatore POS
Chernenko CEN
Zhurba CEN
Turchanov CEN
Pylypenko CEN
Piskun CEN
Lapa CEN
Nasimi ATT
Batalskiy ATT
Semchuk ATT
Fedosov ATT
Allenatore