گل دات کام - خانه

Group A
دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 ایران 16 8 5 1 2 2 1 1 3 0 1 8 2
2 کره جنوبی 14 8 4 2 2 3 0 1 1 2 1 13 7
3 ازبکستان 14 8 4 2 2 2 1 1 2 1 1 11 6
4 قطر 7 8 2 1 5 1 0 3 1 1 2 5 13
5 لبنان 5 8 1 2 5 1 2 1 0 0 4 3 12
نمایش دیدارهای گروهی +
Group B
دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 ژاپن 17 8 5 2 1 3 1 0 2 1 1 16 5
2 استرالیا 13 8 3 4 1 2 2 0 1 2 1 12 7
3 اردن 10 8 3 1 4 3 1 0 0 0 4 7 16
4 عمان 9 8 2 3 3 2 1 1 0 2 2 7 10
5 عراق 5 8 1 2 5 1 1 2 0 1 3 4 8
نمایش دیدارهای گروهی +
Group A
دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 عراق 15 6 5 0 1 2 0 1 3 0 0 14 4
2 اردن 12 6 4 0 2 2 0 1 2 0 1 11 7
3 چین 9 6 3 0 3 2 0 1 1 0 2 10 6
4 Singapore 0 6 0 0 6 0 0 3 0 0 3 2 20
نمایش دیدارهای گروهی +
Group B
دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 کره جنوبی 13 6 4 1 1 3 0 0 1 1 1 14 4
2 لبنان 10 6 3 1 2 2 1 0 1 0 2 10 14
3 کویت 8 6 2 2 2 1 1 1 1 1 1 8 9
4 امارات متحده عربی 3 6 1 0 5 1 0 2 0 0 3 9 14
نمایش دیدارهای گروهی +
Group C
دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 ازبکستان 16 6 5 1 0 2 1 0 3 0 0 8 1
2 ژاپن 10 6 3 1 2 2 0 1 1 1 1 14 3
3 کره شمالی 7 6 2 1 3 2 0 1 0 1 2 3 4
4 Tajikistan 1 6 0 1 5 0 1 2 0 0 3 1 18
نمایش دیدارهای گروهی +
Group D
دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 استرالیا 15 6 5 0 1 3 0 0 2 0 1 13 5
2 عمان 8 6 2 2 2 2 1 0 0 1 2 3 6
3 عربستان سعودی 6 6 1 3 2 1 1 1 0 2 1 6 7
4 تایلند 4 6 1 1 4 1 1 1 0 0 3 4 8
نمایش دیدارهای گروهی +
Group E
دیدارها خانگی خارج از خانه گل ها
  امتیاز بازی برد تساوی باخت برد تساوی باخت برد تساوی باخت گل زده گل خورده
1 ایران 12 6 3 3 0 2 1 0 1 2 0 17 5
2 قطر 10 6 2 4 0 1 2 0 1 2 0 10 5
3 بحرین 9 6 2 3 1 1 2 0 1 1 1 13 7
4 اندونزی 0 6 0 0 6 0 0 3 0 0 3 3 26
نمایش دیدارهای گروهی +