گفته می شود این پیراهن بر اساس فلسفه باشگاه بارسا که پرورش بازیکنان جوان در لاماسیا و تبدیل آنها به ستاره های بزرگ در تیم اول باشگاه است، طراحی شده است.

سایت گل- باشگاه بارسا از لباس های فصل آینده در موزه هنرهای معاصر شهر بارسلونا رونمایی کرد.

در این لباس ها که باز هم توسط کمپانی نایک طراحی شده، برخلاف لباس های این فصل که نوارهای باریک آبی و اناری روی آن دیده می شد، یک نوار پهن اناری در وسط دیده می شود و دو سمت پیراهن آبی رنگ است.

گفته می شود این پیراهن بر اساس فلسفه باشگاه بارسا که پرورش بازیکنان جوان در لاماسیا و تبدیل آنها به ستاره های بزرگ در تیم اول باشگاه است، طراحی شده است.

 پیراهن های دوم بارسا که در دیدارهای خارج از خانه آن را به تن خواهند کرد نیز ترکیبی از زرد روشن و نارنجی است.

در مورد این پیراهن ها نیز گفته می شود بر اساس فرهنگ، هنر و معماری بارسلونا طراحی شده است.

نام بنیاد قطر، اسپانسر باشگاه در جلوی پیراهن و نام یونیسف در پشت و پایین پیراهن بارسا در فصل آینده نیز دیده خواهد شد.