هم زمان با اضافه شدن یک مصدوم مشهور به لیست بازیکنان مصدوم تراکتورسازی، فردین عابدینی تمرینات سبکش را آغاز کرد

سایت گل- درست در روزهایی که مهدی کیانی با بدشانسی تمام و به دلیل مصدومیت در اردوی ترکیه چند هفته اول نیم فصل دوم را از دست داد، فردین عابدینی، مهاجم جوان تراکتورسازی که در ابتدای نیم فصل اول رباط صلیبی پاره کرده بود تمرینات سبکش را آغاز کرد تا تراکتور سازی به ازای یک ستاره از دست داده، یک بازیکن جوان را در مسیر بازگشت به ترکیب تیمش ببیند.