thumbnail Halo,

Ha Noi T&T

Pemain Kebangsaan Posisi Usia
 Nguyễn Văn Công Penjaga gawang 22
 Dương Hồng Sơn Penjaga gawang 31
 Lê Văn Nghĩa Penjaga gawang 20
 Sầm Ngọc Đức Pemain bertahan 22
 Đào Duy Khánh Pemain bertahan 20
 Nguyễn Văn Dũng Pemain bertahan 20
 Nguyễn Quốc Long Pemain bertahan 26
 Phạm Đỗ Nhật Tân Pemain bertahan 22
 Nguyễn Văn Biển Pemain bertahan 29
 D. Cyrus Pemain bertahan 23
 Nguyễn Tiến Dũng Pemain bertahan 33
 Nguyễn Hồng Tiến Pemain bertahan 29
 Cao Sỹ Cường Pemain tengah 30
 Phạm Văn Thuận Pemain tengah 21
 Phạm Thành Lương Pemain tengah 25
 H. Hector Pemain tengah 29
 Lê Hồng Minh Pemain tengah 35
 Bùi Văn Hiếu Pemain tengah 24
 Nguyễn Ngọc Duy Pemain tengah 28
 Nguyễn Hải An Pemain tengah 26
 G. Marronkle Penyerang 29
 Hoàng Vũ Samson Penyerang 25
 Thạch Bảo Khanh Penyerang 35
 Nguyễn Văn Quyết Penyerang 23
 Phạm Văn Thành Penyerang 20
Pelatih
 Phan Thanh Hùng