Donosi vam

Ključni događaji

85'
Lee Chang-Hoon
Sim Je-Hyuk
77'
Kim Do-Heon
Lee Hyeon-Il
76'
Lim Seong-Taek
Mo Jae-Hyun
68'
Park Seong-Ho
F. Hlohovsky
59'
Bae Seung-Jin
Žuti karton
57'
Mo Jae-Hyun
Žuti karton
55'
Lee Seung-Hyun
Pedro Carmona
36'
Jung Hoon
Žuti karton
29'
Kim Chang-Hun
Žuti karton
17'
Kim Chang-Hun
A. Leijer
Početak
3
3
3
1
Komentari ()