thumbnail Hello,

Yednist'

Players Nationality Position Age
 E. Spotar Defender 25
 O. Eroshenko Defender 25
 V. Lebedynskyi Defender 28
 V. Sosedko Defender 25
 S. Tsap Midfielder 25
 E. Golubchanskiy Midfielder 25
 V. Mentey Midfielder 25
 D. Atamanyuk Midfielder 26
 D. Gunchenko Midfielder 30
 A. Kovalchuk Midfielder 28
 B. Luzan Midfielder 24
 M. Sikorskiy Attacker 26
 S. Sobotyuk Attacker 26
Manager
 V. Gryshchenko