thumbnail Hello,

Sumy

Players Nationality Position Age
 Y. Vazhynsky Goalkeeper 21
 O. Lytvynenko Goalkeeper 24
 R. Travkin Goalkeeper 24
 O. Kotelyukh Defender 36
 A. Protsyshyn Defender 19
 O. Yaroshenko Defender 21
 D. Sydorenko Defender 20
 A. Zapadnya Defender 25
 O. Medvedev Defender 20
 V. Bugayev Defender 32
 I. Radchenko Defender 21
 O. Ignatenko Midfielder 22
 I. Grebenyuk Midfielder 20
 R. Pisny Midfielder 18
 D. Bogachev Midfielder 22
 Y. Kravchenko Midfielder 26
 I. Brikner Midfielder 22
 D. Shvets Midfielder 26
 V. Makarov Midfielder 20
 O. Ermachenko Attacker 22
 V. Korovikov Attacker 20
 O. Lebedenko Attacker 25
 F. Suleyman Attacker 21
Manager
 Y. Yaroshenko