thumbnail Hello,

Karlivka

Players Nationality Position Age
 E. Karavan Goalkeeper 18
 I. Manulyak Defender 21
 R. Golovanov Defender 27
 O. Pysarenko Defender 19
 A. Savenkov Defender 19
 V. Targanchuk Defender 26
 M. Ilchysh Defender 23
 P. Klymenko Midfielder 20
 A. Shyyka Midfielder 20
 V. Demchuk Midfielder 19
 V. Marusych Midfielder 19
 R. Masyuk Midfielder 24
 D. Shapoval Attacker 20
 O. Gulovych Attacker 19
 V. Shchekalyov Attacker 21
Manager
 S. Lukash