thumbnail Hello,

Karlivka

Players Nationality Position Age
 E. Karavan Goalkeeper 19
 R. Golovanov Defender 28
 I. Manulyak Defender 22
 A. Savenkov Defender 20
 O. Pysarenko Defender 20
 V. Targanchuk Defender 27
 M. Ilchysh Defender 24
 P. Klymenko Midfielder 21
 A. Shyyka Midfielder 21
 V. Demchuk Midfielder 20
 V. Marusych Midfielder 20
 R. Masyuk Midfielder 25
 V. Shchekalyov Attacker 22
 O. Gulovych Attacker 20
Manager
 S. Lukash