thumbnail Hello,

Karlivka

Players Nationality Position Age
 E. Karavan Goalkeeper 17
 I. Manulyak Defender 20
 R. Golovanov Defender 26
 O. Pysarenko Defender 18
 A. Savenkov Defender 18
 V. Targanchuk Defender 25
 M. Ilchysh Defender 22
 P. Klymenko Midfielder 19
 A. Shyyka Midfielder 19
 V. Demchuk Midfielder 18
 V. Marusych Midfielder 18
 R. Masyuk Midfielder 23
 D. Shapoval Attacker 19
 O. Gulovych Attacker 18
 V. Shchekalyov Attacker 19
Manager
 S. Lukash