thumbnail Hello,

Mariupol'

Players Nationality Position Age Games
 Y. Galchuk Goalkeeper 25 0 0 0 0 0 0
 R. Khudzhamov Goalkeeper 34 0 0 0 0 0 0
 V. Mykhaylenko Goalkeeper 19 0 0 0 0 0 0
 O. Nasonov Defender 25 0 0 0 0 0 0
 S. Yavorskiy Defender 28 0 0 0 0 0 0
 E. Neplyakh Defender 25 0 0 0 0 0 0
 M. Bily Defender 27 0 0 0 0 0 0
 I. Kyryukhantsev Defender 21 0 0 0 0 0 0
 S. Vakulenko Defender 23 0 0 0 0 0 0
 A. Novotryasov Defender 25 0 0 0 0 0 0
 D. Kozhanov Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 R. Gomis Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 A. Avagimian Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 S. Gorbunov Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 V. Koltsov Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 R. Kisil Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 I. Tyshchenko Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 V. Vitsenets Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 V. Churko Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 S. Rudyka Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 D. Myshnov Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 R. Fomin Attacker 31 0 0 0 0 0 0
 S. Bolbat Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 A. Boriachuk Attacker 21 0 0 0 0 0 0
Manager
 O. Sevidov