thumbnail Hello,

Helios

Players Nationality Position Age Games
 Y. Kotlyarov Goalkeeper 19 0 0 0 0 0 0
 M. Erokhin Goalkeeper 19 0 0 0 0 0 0
 D. Sydorenko Goalkeeper 28 0 0 0 0 0 0
 I. Glushytskiy Defender 23 0 0 0 0 0 0
 V. Kravchenko Defender 24 0 0 0 0 0 0
 V. Shopin Defender 26 0 0 0 0 0 0
 A. Kozlov Defender 20 0 0 0 0 0 0
 S. Loboyko Defender 32 0 0 0 0 0 0
 I. Lutsenko Defender 31 0 0 0 0 0 0
 V. Schastlyvtsev Defender 19 0 0 0 0 0 0
 D. Grankin Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 B. Eloev Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 A. Kozlov Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 V. Subochev Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 D. Skoblov Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 I. Semenyna Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 I. Koshman Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 A. Kicha Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 A. Skarlosh Midfielder 30 0 0 0 0 0 0
 S. Kravchenko Attacker 27 0 0 0 0 0 0
 V. Abelentsev Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 V. Olkhovskiy Attacker 24 0 0 0 0 0 0
Manager
 S. Syzykhin