thumbnail Hello,

Bukovyna

Players Nationality Position Age
 K. Odolskiy Goalkeeper 25
 Y. Bakhtiyarov Goalkeeper 26
 M. Demyanchuk Defender 20
 A. Terekhov Defender 22
 M. Zhovtyuk Defender 22
 L. Bilous Defender 18
 Y. Pantya Midfielder 24
 R. Ryabiy Midfielder 23
 O. Dobrovolskiy Midfielder 17
 O. Bulezyuk Midfielder 22
 T. Krylyuk Midfielder 18
 V. Shostak Midfielder 19
 S. Atelkyn Midfielder 22
 N. Sayko Midfielder 20
 M. Kosovan Midfielder 21
 V. Skidan Midfielder 20
 O. Lysyuk Midfielder 24
 O. Tolstyak Midfielder 24
 O. Temeriwskyj Midfielder 26
 V. Nayko Midfielder 26
 T. Syvka Midfielder 22
 S. Ilin Midfielder 27
 E. Nemtinov Midfielder 18
 V. Pyslar Midfielder 23
 A. Gushchin Attacker 23
 R. Stepankov Attacker 25
 Y. Kosovan Attacker 22
 A. Korolyanchuk Attacker 23
 Y. Golovachuk Attacker 19
 S. Zagidulin Attacker 22
Manager
 Y. Giy