thumbnail Hello,

Arsenal Kyiv

Players Nationality Position Age
 S. Sitalo Goalkeeper 30
 D. Ivanov Goalkeeper 27
 V. Getman Defender 29
 O. Kotelyukh Defender 37
 O. Aksenov Defender 23
 E. Eliseev Defender 27
 O. Maydanevych Defender 25
 I. Bilyi Defender 29
 O. Golikov Defender 25
 M. Kostyuchenko Defender 26
 V. Tymenko Midfielder 19
 A. Dombrovskiy Midfielder 21
 Y. Piskun Midfielder 21
 K. Matveev Midfielder 20
 D. Lapa Midfielder 19
 I. Bykovsky Midfielder 20
 R. Zhurba Midfielder 28
 S. Semenyuk Midfielder 26
 V. Turchanov Midfielder 25
 R. Chernenko Midfielder 24
 J. Kizilatesh Midfielder 22
 A. Pylypenko Midfielder 21
 F. Suleyman Attacker 23
 M. Lytovchak Attacker 19
 N. Nasimi Attacker 21
 V. Semchuk Attacker 23
Manager
 S. Litovchenko