thumbnail Hello,

Vityaz Krymsk

Players Nationality Position Age
 M. Matyusha Goalkeeper 20
 A. Valiev Goalkeeper 26
 R. Mamedov Goalkeeper 32
 A. Kaitov Defender 25
 V. Kalashnikov Defender 29
 A. Kuznetsov Defender 31
 A. Utitskikh Defender 29
 V. Dubovoy Defender 26
 O. Abaev Defender 25
 M. Emkuzhev Defender 30
 D. Mikhaylenko Midfielder 20
 I. Mironov Midfielder 23
 A. Prus Midfielder 27
 D. Lezgintsev Midfielder 22
 O. Abdullaev Midfielder 20
 Z. Dyshekov Midfielder 21
 A. Balkarov Midfielder 28
 A. Kolobov Midfielder 25
 S. Sharov Midfielder 23
 S. Vaniev Midfielder 26
 G. Aslanidi Midfielder 30
 S. Sagin Midfielder 26
 R. Smolskiy Attacker 31
 M. Oboznyi Attacker 28
 A. Grigoryan Attacker 30
Manager
 K. Dyshekov