thumbnail Hello,

Rotor Volgograd

Players Nationality Position Age
 V. Polyakov Goalkeeper 25
 D. Nemtsev Goalkeeper 19
 I. Zharkov Defender 19
 A. Nikulichev Defender 19
 S. Ryabokon Defender 22
 A. Komarov Defender 23
 D. Timachev Defender 32
 I. Ionov Defender 29
 D. Kovalenko Defender 32
 R. Beslaneev Defender 33
 M. Gaydukov Midfielder 20
 T. Shamilov Midfielder 18
 M. Tazetdinov Midfielder 20
 A. Gadzhiev Midfielder 21
 D. Klyuev Midfielder 30
 A. Smirnov Midfielder 21
 E. Kaloshin Midfielder 20
 I. Gerasimov Attacker 30
 R. Almaev Attacker 17
 S. Lukyanov Attacker 25
 V. Khrushchak Attacker 21
 M. Lyashenko Attacker 31