thumbnail Hello,

Pskov 747

Players Nationality Position Age
 M. Malyshev Goalkeeper 24
 D. Trunkin Goalkeeper 32
 A. Smyslov Goalkeeper 37
 K. Turchin Defender 26
 A. Krupenin Defender 36
 S. Bukharov Defender 21
 D. Kozyukov Defender 17
 V. Volkov Defender 20
 A. Vasilyev Defender 29
 I. Kurbanov Defender 23
 I. Surin Defender 42
 I. Nedorezov Defender 35
 A. Remenchik Defender 32
 V. Babkov Midfielder 19
 M. Sidorovich Midfielder 20
 M. Bulimov Midfielder 20
 A. Meshavkin Midfielder 17
 S. Egorov Midfielder 33
 R. Surodin Midfielder 34
 V. Orlov Midfielder 21
 M. Alyautdinov Midfielder 24
 V. Aleynikov Midfielder 21
 N. Pavlov Attacker 20
 G. Amrakhov Attacker 16
 A. Shishaev Attacker 32
Manager
 I. Vasilyev