thumbnail Hello,

Biolog

Players Nationality Position Age
 A. Danilov Goalkeeper 23
 E. Shamov Goalkeeper 20
 A. Lyukov Goalkeeper 20
 S. Tovkach Defender 21
 D. Narizhniy Defender 25
 A. Nozdrunov Defender 22
 M. Petrenko Defender 32
 V. Bykov Defender 20
 A. Gubanov Midfielder 20
 A. Petrosyan Midfielder 24
 N. Zotjev Midfielder 20
 B. Lavrenov Midfielder 19
 I. Shamarin Midfielder 22
 D. Demishnin Midfielder 25
 S. Zangareev Midfielder 33
 A. Burakov Midfielder 27
 M. Nesterov Midfielder 25
 D. Gubochkin Midfielder 23
 D. Korolkov Midfielder 27
 P. Klyukin Midfielder 25
 O. Shmoylov Midfielder 25
 M. Filippov Attacker 30
 E. Gavrilov Attacker 17
 F. Dvornikov Attacker 21
 K. Batsev Attacker 20
 V. Luchin Attacker 27
 V. Lenichko Attacker 27
Manager
 Y. Bykov