thumbnail Hello,

Shakhter Karagandy

Players Nationality Position Age Games
 35 A. Mokin Goalkeeper 33 4 0 0 0 0 0
 1 S. Pokatilov Goalkeeper 21 0 0 0 0 0 0
 13 A. Zarutskiy Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 N. Vasiljević Defender 30 0 0 0 0 0 0
 25 S. Maliy Defender 24 4 1 0 1 0 0
 Y. Tarasov Defender 29 0 0 0 0 0 0
 B. Abuov Defender 25 0 0 0 0 0 0
 22 M. Gabyshev Defender 24 0 0 0 0 0 0
 Yago Defender 26 0 0 0 0 0 0
 A. Nuykin Defender 22 0 0 0 0 0 0
 Y. Kustov Defender 18 0 0 0 0 0 0
 D. Zverev Defender 21 0 0 0 0 0 0
 A. Zemtsov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 87 A. Simčević Defender 27 4 0 0 3 0 0
 I. Pogibelko Defender 19 0 0 0 0 0 0
 84 A. Kirov Defender 29 4 0 0 0 0 0
 17 A. Poryvaev Defender 32 0 0 0 0 0 0
 M. Rakishev Defender 21 0 0 0 0 0 0
 52 J. Maslo Defender 28 4 0 0 1 0 0
 N. Zhusupov Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 45 R. Murtazaev Midfielder 20 3 1 0 0 0 0
 A. Zholshorin Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 5 A. Borantaev Midfielder 35 0 0 0 0 0 0
 3 G. Vičius Midfielder 29 4 0 0 1 0 0
 7 M. Baizhanov Midfielder 29 3 0 0 0 0 0
 20 A. Džidić Midfielder 30 4 0 0 0 0 0
 T. Ospanov Midfielder 17 0 0 0 0 0 0
 A. Alekseev Midfielder 19 0 0 0 0 0 0
 44 K. Ermekov Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 T. Rymbaev Midfielder 18 0 0 0 0 0 0
 10 U. Konysbaev Midfielder 25 4 2 0 1 0 0
 18 N. Pokrivač Midfielder 28 4 1 0 1 0 0
 V. Vassiljev Attacker 17 0 0 0 0 0 0
 15 S. Bauyrzhan Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 9 M. Topcagić Attacker 26 4 2 0 1 0 0
 29 S. Salomov Attacker 28 2 0 0 0 0 0
 14 A. Finonchenko Attacker 32 4 1 0 1 0 0
 27 K. Murzoev Attacker 27 4 0 0 0 0 0
 21 T. Zhangylyshbay Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 K. Nurmukhametov Attacker 22 0 0 0 0 0 0
Manager
 V. Kumykov