thumbnail Hello,

Atyrau

Players Nationality Position Age
 A. Sundetkalyev Goalkeeper 21
 A. Zhomartov Goalkeeper 19
 A. Shabanov Goalkeeper 28
 N. Kalmenov Goalkeeper 24
 M. Zhalmagambetov Defender 31
 V. Chureev Defender 28
 Z. Khalelov Defender 20
 K. Kalmuratov Defender 18
 D. Mazhitov Defender 19
 M. Odibe Defender 26
 A. Galiev Defender 21
 A. Marov Midfielder 19
 G. Peikrishvili Midfielder 32
 B. Onzhan Midfielder 23
 M. Blažić Midfielder 29
 A. Izbasarov Midfielder 24
 A. Seytkaliev Midfielder 23
 D. Kayralliev Midfielder 23
 A. Shakin Midfielder 30
 O. Stakhiv Midfielder 34
 B. Kasymov Attacker 19
 D. Parkhachev Attacker 30
 M. Trifunović Attacker 30
 A. Kuchuk Attacker 28
 E. Turashbaev Attacker 23
 A. Fomin Attacker 26
 N. Madiev Attacker 21
Manager
 V. Nikitenko