thumbnail Hello,

Samtredia

Players Nationality Position Age
 G. Begashvili Goalkeeper 24
 R. Tevdoradze Goalkeeper 27
 I. Shengelia Goalkeeper 27
 M. Mujrishvili Goalkeeper 31
 O. Sturua Goalkeeper 17
 N. Shapatava Goalkeeper 18
 Z. Khizanishvili Defender 33
 B. Gedenidze Defender 25
 A. Dvalishvili Defender 23
 T. Kikabidze Defender 23
 K. Jikidze Defender 19
 T. Kakushadze Defender 24
 Tedore Grigalashvili Defender 22
 L. Kakubava Defender 24
 T. Shalikashvili Defender 24
 G. Tomashvili Defender 26
 D. Kvirkvelia Defender 34
 G. Betchvaia Midfielder 28
 G. Datunaishvili Midfielder 30
 T. Gorgiashvili Midfielder 27
 A. Janelidze Midfielder 23
 G. Khvedelidze Midfielder 19
 S. Kerdzevadze Midfielder 22
 L. Bakuradze Midfielder 29
 G. Dolidze Midfielder 32
 R. Getsadze Midfielder 30
 I. Pavliashvili Attacker 25
 G. Gabedava Attacker 25
 Leonardo Attacker 22
 L. Shilakadze Attacker 20
 I. Kerdzevadze Attacker 19
 Z. Kantaria Attacker 24
Manager
 Z. Zamtaradze