thumbnail Hello,

Bansko

Players Nationality Position Age
 G. Stavrev Goalkeeper 20
 A. Abdikov Goalkeeper 33
 Y. Lechov Defender 0
 M. Dimitrov Defender 21
 A. Ademov Defender 22
 I. Topuzov Defender 32
 G. Fikiyn Defender 0
 M. Ibraim Defender 29
 K. Mihaylov Midfielder 20
 M. Lefterov Midfielder 0
 D. Zaydenov Midfielder 0
 G. Rizov Midfielder 0
 A. Dimitrov Midfielder 0
 P. Lazarov Midfielder 30
 N. Hadzhinikolov Midfielder 29
 L. Vitanov Midfielder 35
 V. Tudzharov Midfielder 0
 V. Kulinov Midfielder 25
 Y. Yurukov Midfielder 32
 K. Iliev Midfielder 24
 K. Katsimerski Midfielder 29
 I. Tsurev Attacker 0
 V. Shishkov Attacker 30
 H. Vasilev Attacker 20
 T. Varsanov Attacker 0
Manager
 P. Medvetski