thumbnail Hello,

Volna

Players Nationality Position Age
 I. Branovets Goalkeeper 24
 Y. Pasovets Goalkeeper 24
 D. Zyzko Goalkeeper 0
 S. Minyuchits Goalkeeper 0
 S. Krasovskiy Goalkeeper 0
 P. Kuratnik Goalkeeper 42
 P. Roshchin Goalkeeper 24
 A. Miroshkin Defender 23
 I. Mikhnovets Defender 0
 D. Rogovik Defender 32
 D. Busko Defender 23
 Y. Gordievich Defender 27
 I. Gnatyuk Defender 27
 S. Grinevich Defender 32
 A. Zharsky Defender 19
 A. Kolotsey Defender 26
 P. Batyshko Midfielder 22
 A. Druchik Midfielder 21
 A. Repetskiy Midfielder 0
 D. Vaschkel Midfielder 0
 Y. Klimuk Midfielder 0
 D. Baranov Midfielder 0
 V. Klimikhin Midfielder 0
 Y. Cudnovskiy Midfielder 0
 D. Gradoboev Midfielder 0
 V. Levkin Midfielder 23
 A. Sharko Midfielder 31
 I. Kurgan Midfielder 23
 D. Khomitsevich Midfielder 28
 A. Karasev Midfielder 23
 N. Fastov Midfielder 24
 V. Osipchuk Midfielder 22
 A. Lutsevich Midfielder 32
 S. Volodko Midfielder 31
 Y. Korolyuk Attacker 25
 Y. Nevdakh Attacker 0
 V. Znak Attacker 0
 A. Prokopenko Attacker 24
 O. Vakulich Attacker 0
 A. Kazarin Attacker 30
 V. Ivanov Attacker 0
 A. Strelko Attacker 23
 P. Vishnevskiy Attacker 0
Manager
 S. Chepkiy