thumbnail Hello,

Metalist

Players Nationality Position Age
 S. Pogorelyj Goalkeeper 29
 A. Denchuk Goalkeeper 24
 D. Kanevtsev Goalkeeper 19
 O. Ilyushchenkov Goalkeeper 26
 O. Horyainov Goalkeeper 41
 N. Shevchenko Defender 20
 S. Datsenko Defender 22
 E. Zubeyko Defender 26
 I. Zotko Defender 20
 O. Kaplienko Defender 20
 D. Ryzhuk Defender 24
 M. Averianov Midfielder 19
 O. Synytsia Midfielder 20
 I. Kornev Midfielder 19
 Y. Kopyna Midfielder 20
 S. Napolov Midfielder 20
 A. Ralyuchenko Midfielder 21
 M. Tretyakov Midfielder 20
 S. Barilko Midfielder 29
 I. Koshman Midfielder 21
 I. Bobko Midfielder 25
 V. Kraev Midfielder 21
 V. Priyomov Midfielder 30
 S. Kuznetsov Attacker 33
 I. Rodić Attacker 30
 Y. Galenko Attacker 25
Manager
 O. Pryzetko