thumbnail Hello,

Metalourg

Players Nationality Position Age
 R. Rakhmanberdyev Goalkeeper 27
 S. Sultanov Goalkeeper 26
 M. Suleymanov Defender 25
 A. Mansurov Defender 22
 M. Tuychibaev Defender 24
 D. Ahmedov Defender 25
 A. Kovalev Defender 30
 K. Khoshimov Defender 36
 D. Karimov Defender 27
 S. Ermatov Midfielder 21
 A. Ziyavutdinov Midfielder 24
 L. Nuritdinov Midfielder 24
 I. Kobilov Midfielder 0
 S. Abdujabborov Midfielder 24
 Murod Toshmatov Midfielder 25
 S. Norbekov Midfielder 22
 D. Adilov Midfielder 27
 S. Yuldashev Midfielder 33
 D. Karimkulov Midfielder 35
 M. Muradov Midfielder 26
 N. Esonov Midfielder 29
 S. Rasulov Midfielder 27
 S. Mamadaliyev Midfielder 27
 S. Saibov Midfielder 25
 M. Akbarov Attacker 27
 Z. Abdullayev Attacker 32
 J. Esonkulov Attacker 19
Manager
 R. Mirsadikov