thumbnail Hello,

Poltava

Players Nationality Position Age Games
 V. Krynsky Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 M. Kuchynsky Goalkeeper 29 0 0 0 0 0 0
 M. Leshchenko Defender 25 0 0 0 0 0 0
 O. Leonidov Defender 31 0 0 0 0 0 0
 O. Golikov Defender 25 0 0 0 0 0 0
 P. Ivanov Defender 32 0 0 0 0 0 0
 B. Kushnirenko Defender 21 0 0 0 0 0 0
 O. Kovtun Defender 22 0 0 0 0 0 0
 V. Strashkevych Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 D. Oliynyk Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 O. Dmytrenko Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 D. Krapyvnyi Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 O. Boroday Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 V. Paramonov Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 Y. Troyanovskiy Midfielder 24 0 0 0 0 0 0
 A. Savin Midfielder 27 0 0 0 0 0 0
 V. Nasibulin Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 V. Sokurenko Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 A. Nedolya Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 T. Puchkovsky Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 M. Pokotylyuk Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 V. Voronchenko Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 M. Zelenevich Attacker 25 0 0 0 0 0 0
 Y. Fomenko Attacker 30 0 0 0 0 0 0
 M. Degtyarev Attacker 24 0 0 0 0 0 0
Manager
 A. Bezsmertny