thumbnail Hello,

Mykolaiv

Players Nationality Position Age Games
 V. Voskonyan Goalkeeper 22 0 0 0 0 0 0
 A. Agalarov Goalkeeper 19 0 0 0 0 0 0
 R. Chumak Goalkeeper 33 0 0 0 0 0 0
 O. Mayboroda Goalkeeper 21 0 0 0 0 0 0
 V. Momot Defender 26 0 0 0 0 0 0
 D. Sartina Defender 24 0 0 0 0 0 0
 S. Lyubchak Defender 30 0 0 0 0 0 0
 B. Bychkov Defender 21 0 0 0 0 0 0
 V. Rogozynsky Defender 20 0 0 0 0 0 0
 B. Sokol Defender 21 0 0 0 0 0 0
 M. Andrievsky Defender 20 0 0 0 0 0 0
 V. Khokhlov Defender 27 0 0 0 0 0 0
 S. Gvozdevych Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 V. Sarkisyan Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 D. Koshelyuk Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 Y. Bulychev Midfielder 33 0 0 0 0 0 0
 V. Pavlov Midfielder 28 0 0 0 0 0 0
 A. Mukhovykov Midfielder 32 0 0 0 0 0 0
 A. Bessalov Midfielder 33 0 0 0 0 0 0
 Y. Batyushin Midfielder 23 0 0 0 0 0 0
 A. Kovalyov Midfielder 26 0 0 0 0 0 0
 S. Chuchman Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 L. Morya Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 E. Vitenko Attacker 19 0 0 0 0 0 0
 E. Ushakov Attacker 26 0 0 0 0 0 0
 V. Berko Attacker 23 0 0 0 0 0 0
 V. Storublyovtsev Attacker 28 0 0 0 0 0 0
Manager
 R. Zabranskiy