thumbnail Hello,

Karpaty

Players Nationality Position Age Games
 R. Mysak Goalkeeper 24 0 0 0 0 0 0
 O. Mozil Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 I. Siletskyi Goalkeeper 20 0 0 0 0 0 0
 R. Pidkivka Goalkeeper 21 0 0 0 0 0 0
 V. Kostevych Defender 23 0 0 0 0 0 0
 I. Lobay Defender 20 0 0 0 0 0 0
 D. Miroshnichenko Defender 21 0 0 0 0 0 0
 A. Markovych Defender 21 0 0 0 0 0 0
 V. Senytsia Defender 19 0 0 0 0 0 0
 A. Novotryasov Defender 24 0 0 0 0 0 0
 N. Verbnyi Defender 18 0 0 0 0 0 0
 V. Kravets Defender 18 0 0 0 0 0 0
 A. Nesterov Defender 26 0 0 0 0 0 0
 V. Savoshko Midfielder 21 0 0 0 0 0 0
 D. Klots Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 A. Chachua Midfielder 22 0 0 0 0 0 0
 I. Khudobyak Midfielder 31 0 0 0 0 0 0
 A. Karnoza Midfielder 25 0 0 0 0 0 0
 Y. Yastrub Midfielder 20 0 0 0 0 0 0
 P. Ksonz Midfielder 29 0 0 0 0 0 0
 G. Okechukwu Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 Y. Zakharkiv Attacker 20 0 0 0 0 0 0
 G. Blanco Attacker 24 0 0 0 0 0 0
 V. Strashkevich Attacker 22 0 0 0 0 0 0
 T. Zaviyskiy Attacker 21 0 0 0 0 0 0
 G. Kadimyan Attacker 23 0 0 0 0 0 0
Manager
 S. Zaytsev